logo

스커트

전체 (12)

 • 1
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  [소소 착용] 랩 버튼 미디 스커트_K223PSD701

  139,000원

  83,400원

  40%

 • 2
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  랩 버튼 미디 스커트_K223PSD701

  139,000원

  83,400원

  40%

 • 3
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  H라인 밴딩 스커트_K222PSD703

  129,000원

  58,050원

  55%

 • 4
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  [딘디 착용] H라인 밴딩 스커트_K222PSD703

  129,000원

  58,050원

  55%

 • 5
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  [딘디 착용] 화이트 머메이드 스커트_K222PSD704

  159,000원

  63,600원

  60%

 • 6
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  [딘디 착용] 썸머 트위드 미니 스커트_K222PSD702

  139,000원

  62,550원

  55%

 • 7
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  썸머 트위드 미니 스커트_K222PSD702

  139,000원

  62,550원

  55%

 • 8
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  언발라인 플리츠 스커트_K222PSD701

  129,000원

  64,500원

  50%

 • 9
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  에코레더 플리츠 스커트_K214PSD001

  169,000원

  76,050원

  55%

 • 10
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  언발라인 플리츠 스커트_K222PSD701

  129,000원

  64,500원

  50%

 • 11
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  샤이니 플리츠 밴드 스커트 K212MSD001

  169,000원

  76,050원

  55%

 • 12
  Sold out

  DEKAVV

  OUTLET

  OUTLET

  슬릿 코튼 H라인 스커트 K212PSD001

  109,000원

  43,600원

  60%